Uitstel Buurtquiz naar 5 november 2021

Na het zuur komt het zoet. Alleen het coronazuur duurt helaas erg lang. De eerstvolgende, hopelijk reguliere, buurtquiz hebben we nu ingepland op eind 2021, namelijk op vrijdag 5 november 2021. Misschien komt er een mogelijkheid om de buurtquiz in een andere vorm al eerder te houden. Indien het geval laten we dit jullie via diverse kanalen weten. Uiteraard zijn ook online varianten mogelijk. Echter uit ervaring kunnen we zeggen dat die volgens ons niet de sfeer geven van het quizzen in een zaal. Daarnaast vereist het erg veel voorbereiding en is het ook qua techniek een huzarenstukje om dat in goede banen te leiden.
Dus we hopen dat we op 5 november volgend jaar jullie weer in levende lijve kunnen zien voor een mooie nieuwe quiz. Want wat in het vat zit verzuurt niet!

Tulpstraat: eindelijk de winst te pakken!

Team Tulpstraat, winnaars maart 2020 Buurtquiz Lombok-Heijenoord.

Ze moesten er 13 jaar op wachten, diverse malen als laatste geëindigd en dus vegen. Maar ze wisten de winst te pakken tijdens de shoot-out samen met Callunastraat en Randje Lombok.

’t Huukske was was weer vanouds gevuld met 16 straatteams en diverse mooie rondes passeerden de revu.

Eindstand Buurtquiz maart 2020

De inschrijving is reeds geopend voor vrijdag 6 november 2020.